Logo
Global Omnium

Políticas de Privacidad


Responsable de l'aplicació i de la web

El responsable és:

SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L.
(Grupo Global Omnium)
Gran Vía Marqués del Turia, 19
46005 Valencia. ESPAÑA
CIF: B73561755

Tractament de dades personals

L'aplicació de la Doctora Margon no recolecta ni manté informació confidencial ni personal com contactes, contrasenyes, id del telèfon, ubicació, etc.

Per utilitzar l'aplicació amb totes les seues possibilitats es necesari el registre. La finalitat del tractament de les dades del registre és conèixer l'acceptació que te la Doctora Margon i les noves tecnologíes per difondre coneixement. Durant el registre, es pot seleccionar llibre i voluntàriament la opció per rebre a la direcció de correu indicada, poguent revocar aquest consentiment específic en qualsevol moment.

No s'elaboren perfils, ni es comuniquen dades a terces, ni es tracten dades fora de la Unió Europea.

La aplicació de la Doctora Margon, amb tecnologia de Realitat Augmentada, requerix l'us de la càmera del dispositiu per reconèixer els marcadors que s'establisquen i carregar el contingut associat a cada margador (tant vídeo, imàtges, audio, models 3d, etc.). Per aquest motiu es sol·licita el permís de "Ús de la càmera" en l'aplicació.

Per tractar qualsevol questió sobre la nostra política de privacitat, com exercitar els seus drets sobre les dades, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del grup Global Omnium, mitjançant el correu electrónic a la següent direcció dpo@globalomnium.com

Més informació sobre tractament de dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/

Ús per menors d'edat

Per la seua natura didàctica i educativa, l'aplicació de la Doctora Margon pot ser utilitzada per menors d'edat però per registrar-se haurà de ser una persona major de 14 anys. El registre d'un menor requerix el consentiment del titular de la patria potestat. Ès a dir, que si ets menor d'edat no hauries de registrar-te sense permís dels teus pares o tutors. Demana'ls que es registren per usar tu l'aplicació.

Contingut i us adequat

SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L garantix que tots els continguts i servicis que s'oferixen en www.doctoramargon.com respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circunstància personal o social, així com el principi de protecció de la juventut i de la infància. Així mateix, l'USUARI es compromet a realitzar un bon ús d'aquestos continguts i servicis, que mai podran ser utilitzats per a activitats ilícites o que puguen ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part de l'USUARI dels continguts i servicis haurà de respectar aquestos principis.

Exclusió de garanties i responsabilitats

L'accés i l'ús de les pàgines de www.doctoramargon.com es realitzaran sota l'única i exclusiva responsabilirar de l'USUARI. SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L no garantix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota natura que es deguen a les següents circunstàncies:

1. La falta de contiuitat del funcionament de www.doctoramargon.com, així com el funcionament incorrecte de les pàgines web.

2. La falta de utilitat, adecuació o validesa dels servicis i continguts que s'oferixen en www.doctoramargon.com, respecte als resultats i expectatives de l'USUARI.

3. La existència de virus o programes a la computadora de l'USUARI o per la presència de virus als servicis prestat per tercers a través de www.doctoramargon.com.

Duració

La duració de la prestació del servici web i dels servicis són de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L es reserva el dret per interrumpir, suspendre o terminar el servici de www.doctoramargon.com o de qualsevol dels servicis que la integren si ho considera oportú.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts a www.doctoramargon.com, el seu disseny gràfic i códis informàtics, aixì com els noms comercials, marques i signes distintius, són titularitat de SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L, exceptuant que en les mateixes s'indique que pertanyen a altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagen sigut expresament autoritzades pels seus titulars, constituixen una infracció dels drets de propietat intel·lectuals i industrials protegits per la Llei.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions d'Ús es registraran d'acord a la legislació espanyola. En cas de que es produïsca qualsevol discrepància o controversia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L i l'USUARI, amb renúncia expresa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI. En el supòsit que l'USUARI tinga el seu domicili fora d'Espanya, SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.L i l'USUARI, amb renúncia expresa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

Canvis en les polítiques

Aquesta política de privacitat pot ser actualitzada en un futur. Si vosté és un usuari registrat serà notificat i aquestos canvis seran efectius inmediatament després de la seua publicació en aquesta pàgina.